วันที่ 46 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ (14 กรกฎาคม 2559)

ลดเวลาเรียนวันนี้เป็นการทำกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ต่อจากวันก่อน คือ ให้แข่งคิดคณิตกัน เพื่อหาผู้ชนะกลุ่มที่เก่งที่สุด กลุ่มที่ชนะก็ตามที่คิดไว้ กลุ่มที่ 6 ของอาติง

ช่วงเย็นไปร่วมทำแผนหน่วยใหม่กับครูสุพรรณ ครูพี่เลี้ยงอีกคน ซึ่งขั้นตอนก็คือ อ่านแผน ปรับปรุงตามสมควรอย่างชื่อสถาณการณ์ ควรเป็นชื่อของเด็กในห้องเรา ปีการศึกษานี้ และหาสื่อโดยมีของพี่รุ่นก่อนที่ทไว้เราก็มาเปิดดูว่าอะไรควรปรับ อะไรควรเพิ่ม และก็มีการพูดคุยกันว่าการสอนเรื่องแต่ละเรื่องในปีก่อนเป็นอย่างไร นักเรียนได้แนวคิดอย่างไรบ้างบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)