​วันที่ 43 (11 กรกฎาคม 2559)

ลดเวลาเรียนวันนี้เป็น กิจกรรมเกี่ยวกับนักคิดคณิตน้อย ลืมบอกไปว่าโรงเรียนของเราจะจัดลดเวลาเรียนสัปดาห์ โดยสมมุติว่าสัปดาห์นี้เป็น นักคิดคณิตน้อย วันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิต และวันพุธจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬา อย่างสัปดาห์นี้เป็นกายบริหารประกอบเพลง และวันศุกร์จะเป็นกิจกรรมสวดมนต์นำสุข ซึ่งวันพุธ และศุกร์จะคงไว้ว่าเกี่ยวกับกีฬา และธรรมะตลอด แต่จะเปลี่ยนเฉพาะวันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี

กิจกรรมวันนี้เป็นเกมคณิตคิดเร็ว โดยครูใช้โปรแกรมคณิตชื่ออะไรไรจำไม่ได้ โดยจะสุ่มตัวเลขมา 4 หรือ 5 ตัว เป็นโจทย์ และมีการสุ่มตัวเลขอีก ชุดเพื่อเป็นคำตอบ โดยให้นักเรียนนำชุดตัวเลขที่กำหนดให้มา บวก ลบ คูณ หาร หรือทำอะไรกันก็ได้ให้ตรงกับคำตอบหรือใกล้เคียงที่สุด ให้นักเรียนร่วมกันคิดเป็นกลุ่มแข่งขันกัน กลุ่มไหนได้คะแนนเยอะที่สุดเป็นผู้ชนะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)