วันที่ 84 กรอกข้อมูลลูกเสือ (16 กันยายน 2559)

" สวัสดีวันศุกร์ ... สุขสุด ๆ "

วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่นั้อง ๆ จากราชภัฏเชียงใหม่มาจัดกิจกรรม 6 อ. ให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั่วโมงที่ 2 ... วันนี้สอนวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 เป็นอีกหนึ่งวันที่สอนนักเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ในการฝึกทักษะการเรียนรู้ ซึ่งผลที่ได้รับมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนสามารถทำข้อสอบถูกทุกข้อ เกือบจะทุกคน แต่ก็มีเพี่ยงบางคนที่ยังทำไม่ค่อยได้ หลังจากนั้นให้นักเรียนวาดภาพเพศชายและเพศหญิง แล้วเขียนลักษณะความเป็นพศชายและเพศหญิง

ชั่วโมงที่ 3 ... สอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปี่ 6/5 เรื่องประเทศกัมพูชา วันนี้เป็นวันทีมีความสุข เพราะทุกครั้งที่สอนหรือเล่าเรื่องต่าง ๆ นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนและตั้งใจฟังในสิ่งที่เราพูดทุกครั้ง เป็นห้องเดียวที่น่าพอใจ

ภาคบ่าย ... มีน้อง ๆ มาจัดกิจกรรม 6 อ. ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานในชั่วโมงชุมนุม ... วันนี้ก็ไปควบคุมดูแลนักเรียนดุริยางค์ของโรงเรียนตามเคย วันนี้ได้รับหน้าเป็นพนักงานธุรการ ในการกรอกแบบบันทึก ลส.3 ของนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.4- 6 วันนี้ก็กรอกข้อมูลยาว ๆ ไป และวันนี้ครูใจดีแจกขนมให้กับนักเรียนดุริยางค์ทุกคนด้วยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)