วันที่ 83 จิตวิทยาขั้นต้น (15 กันยายน 2559)

" สวัสดีครูเวรประจำวัน l ยืนคนเดียวอีกแล้ว "

ในชั่วโมงที่ 2 ... วันนี้ได้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 เรื่่องความเป็นเพศชายและเพศหญิง โดยให้นักเรียนวดภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง จากนั้นก็ให้เขียนเกี่ยวกับลักษณะของเพศชายและเพศหญิง บรรยากาศในห้องเป็นไปด้วยความสงบ แต่เด็กชายชวินวิ่งรอบห้อง อาการแบบนี้ต้องลืมกินยาแน่ ๆ เราจึงถามดู โดยการใช้จิตวิทยาเบื้องต้น แล้วชวินก็ไม่ได้กินยาจริงๆ ด้วย เราจึงกล่อมชวินกินยากวาจะสำเร็จ ำเอาเหงื่อแตกเลยทีเดียวเชียว

ในชั่วโมงที่ 4 ... ได้ไปควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ในชั่วโมงการงานอาชีพ ซึ่งคณะครู่วนใหญ่ไปร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่ของครูพวงวรรณ จึงเหลือครูอยู่ที่โรงเรียนไม่มาก

ในชั่วโมงลูกเสือ ... วันนี้ไม่มีการเรียน การสอนลูกเสือ เพราะครูสอนไม่อยู่ จึงให้นักเรียนทำงานอยู่บนห้องเงียบ ๆ นักเรียนจึงนำโครงงานภาษาไทยขึ้นมาทำกันบนห้อง จนหมดชั่วโมง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)