​วันที่ 34 สอนคณิต ให้ open (27 มิถุนายน 2559)

มีความวุ่นวายตั้งแต่เช้าเนื่องจากว่าวันนี้มีการสอนคณิตศาสตร์ ที่ต้องใช้วงเวียนเป็นสื่อ สำหรับนักเรียนทุกคน ตอนแรกนึกว่าอุปกรณ์ จากปีก่อนมีแต่ปรากฏว่าตอนมาหาจริงๆไม่มี จึงต้องวิ่งรถไปซื้อ โชคดีมากที่ร้านมี ครบจำนวนนักเรียน กิจกรรมวันนี้ ชื่อว่า ของฝากจากคุณแม่ โดยเป็นการสร้างวงกลมจากวงเวียนเริ่มต้นโดยทบทวนส่วนประกอบของวงกลม และใช้สถานการณ์ปัญหาว่า “พิมกับแพรเล่าให้คุณแม่ฟังถึงวิธีการสร้างวงกลมที่โรงเรียนโดยใช้อุปกรณ์หลายๆอย่าง วันนี้คุณแม่ไปซื้อของที่แม็คโครเลยซื้อวงเวียนมาฝาก 1 อัน พิมกับแพร จึงอยากชวนเพื่อนๆสร้างวงกลมโดยใช้วงเวียนดูบ้าง” จากนั้นก็ชี้แจงกิจกรรมให้นักเรียนทำ คือ

1. จงสร้างวงกลมที่มีรัศมียาว 4 เซนติเมตรโดยใช้วงเวียนพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้วงเวียน

2. จงสร้างวงกลมหลายๆ ขนาด โดยใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางแล้วให้เหตุผลว่า เพราะเหตุใดวงกลมจึงมีขนาดต่างกัน

ซึ่งตามการสอนแบบopen จะไม่มีการสอนก่อน เพื่อให้นักเรียนค้นหาวิธีการสร้างเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดด้วยตนเอง จากการสังเกต นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการใช้วงเวียน และการทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มตลอดทำให้คนที่เป็นคนทำก็เป็นคนทำตลอด คนที่ไม่ได้ทำก็จะไม่มีโอกาสได้ลงมือ ครูจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปหานักเรียนทุกกลุ่มและแนะให้นักเรียนเปลี่ยนกันทำเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ใช้สื่อ เพื่อให้เกิดทักษะด้วยการลงมือด้วยตนเองอย่างทั่วถึง ตอนสุดท้ายก็มีการสรุปวิธีการสร้างรูปของแต่ละกลุ่ม สังเคราะห์มาเป็นแนวคิดหลักที่ดีที่สุด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)