​วันที่ 32 เข้าวัดกันเถอะ (วันที่3) (23 มิถุนายน 2559)

วันสุดท้ายแล้ววันนี้ได้ออกค่ายแล้วเด็กๆดีใจกันใหญ่ เมื่อคืนก็มีคนร้องไห้กลับบ้านหาแม่แล้ว ครูก็อยากกลับไปนอนหอเหมือนกันลูก อดเอาเนอะ อะวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณครูในการให้การอบรมเด็ก เป็นการสอนทำโครงการ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดโครงการมากลุ่มละหนึ่งโครงการโดยให้เขียนจุดประสงค์ ชื่อโครงการ และรายละเอียดอย่างอื่นมาให้ครบ เพื่อต่อยอดให้แต่ละชั้นเรียน คิดโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนมาชั้นละโครงการ เมื่อเด็กๆเขียนกันเสร็จ ก็ให้ออกมานำเสนอ บรรยากาศค่อนข้างวุ่นวาย เนื่องจากครูประจำการไม่อยู่กันเลย มีแต่นักศึกษาถึงเอาเด็กไม่ค่อยอยู่โดยเฉพาะเด็กชั้นมัธยมที่ไม่ค่อยฟังละยังชวนน้องเล่นอีก ปวดตับขนาด เมื่อถึงตอนเย็นทุกคนก็ช่วยกันเก็บของข้ามถนนกลับไปโรงเรียน พอข้ามไปเสร็จก็เป็นเวลาเกือบ 4 โมงเย็น ว่าจะเรียกรวมเด็ก เผลอแปปเดียวเด็กหายกลับบ้านกันไปครึ่งโรงเรียนแล้วถึงปล่อยเลยตามเลยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)