วันที่ 16 การทดลองการตอบสนองของไส้เดือนดิน (วันที่ 8 มิถุนายน 2559)

Fah Ladda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


กิจกรรมการทดลอง เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ในหัวข้อเรื่อง “การตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้า” นอกจากเนื้อหาในตำราเรียนแล้ว เด็กก็ควรได้เห็นของจริง วันนี้ทำกิจกรรมการทดลองการตอบสนองของไส้เดือนดินต่อแสง โดยมอบหมายให้นักเรียนนำไส้เดือนมาจากบ้าน บางคนนำดินใส่มาน้อยมากจึงต้องไปขุดดินบริเวณโรงเรียน ซึ่งไม่มีอุปกรณ์ติดตัวมาเลย สถานการณ์ทำให้เราเห็นถึงการแก้ปัญหาของเด็กแต่ละคน ซึ่งบางอย่างเราก็คาดคิดไม่ถึงการทำกิจกรรมกลุ่ม ต้องมั่นใจว่าเด็กเข้าใจ และได้เรียนรู้ทุกคน เพราะการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกัน ต้องคอยให้คำแนะนำ คำปรึกษา การทดลองการตอบสนองของไส้เดือนดิน เด็กผู้หญิงในห้องจะกลัวกว่าเด็กผู้ชาย และยิ่งเป็นเด็กประถม เสียงก็จะดัง และวุ่นวานกว่าเด็กโต


เห็นแล้ว..ก็อย่าลืมบันทึกนะจะเด็ก ๆ คำถามสำหรับเด็กเป็นอะไรที่ท้าทายมาก และยิ่งเป็นกิจกรรมการทดลอง ครูต้องมีเนื้อหาที่แน่น เคยทดลองมาแล้ว พบปัญหามาแล้ว สามารถอธิบายคำตอบให้ชัดเจนกับเด็กได้


การเป็นนักศึกษาฝึกสอนเป็นธรรมดาที่บางชั่วโมงถ้าครูบางท่านไม่อยู่ติดธุระ เราจะถูกขอให้ไปสอนแทน และการสอนแทนครั้งนี้ เป็นวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “พืชมีดอกและพืชไม่มีดอก” โดยครูให้นักเรียนทำ GO: Graphic Organizer สรุปความรู้จากเรื่องที่อ่าน แน่นอน ตอนเป็นเด็กเวลามี่ครูมอบหมายงานให้กับเรา แล้วมีตัวอย่างให้เราเห็น เราจะชัดเจนมากขึ้น จะรออะไร..รีบทำตัวอย่างเลยค่ะงานนี้ วิชาศิลปะที่ติดตัวมาบ้างถูกนำมาสร้างสรรค์เป็น GO เพื่อให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง ท่องไว้ “เวลาน้อย แต่งานต้องสวย” ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน

นี่ค่ะ..ผลงานของนักเรียน บางคนทำได้สวยมาก แต่บางคนต้องพัฒนามากกว่านี้นักเรียนห้อง S – MEP จะเป็นห้องคัดของโรงเรียน เด็กจะมีกิจกรรมพิเศษเสริมมากกว่าห้องเรียนปกติ และนี่ก็เช่นกัน กิจกรรม “ดูเมฆ” ซึ่งจะทำในแต่ละวัน ดูอากาศในแต่ละวันว่าเป็นยังไง มีการหาค่า จากกนั้นก็จดบันทึก ครั้งแรกกับกิจกรรมแบบนี้ เห็นมุมมองที่แตกต่าง น่าค้นหา และมีความสนใจมาก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวลัดดาวัลย์ จันตะคุต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)