​วันที่ 29 วาดวงกลม (20 มิถุนายน 2559)

เปิดมาวันจันทร์ วันนี้การสอนคณิตศาสตร์ มีชื่อกิจกรรมว่า เชือกวิเศษ เริ่มต้นทบทวนบทเรียนโดยถามส่วนประกอบของวงกลม แล้วแจ้งสถานการณ์ปัญหาการเรียนรู้ให้นักเรียน โดยวันนี้ให้นักเรีนสร้างวงกลมโดยใช้เชือกและชอล์ก เด็กๆสนุกสนานกันมาก วิธีสร้างของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน สุดท้ายก็ร่วมกันสรุปว่าปลายเชือกด้านหนึ่งควรจะอยู่ที่จุดศูนย์กลาง ปลายอีกด้านก็มัดชอล์กแล้วขีด โดยเชือกต้องตรง จุดศูนย์กลางต้องคงที่

พรุ่งนี้และอีก 2 วัน ถึงวันพฤหัสบดี จะมีการเข้าค่ายธรรมมะ ที่วัดหน้าโรงเรียน เย็นวันนี้จึงมีการแจ้งรายละเอียด สิ่งที่นักเรียนต้องนำมา และชุดในแต่ละวัน 3 วันนี้ถือว่าเยอะนะเอาจริงๆ สู้ๆนะเด็กๆเผื่อจะได้หายดื้อมาอีกนิด(มั้ง)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)