​วันที่ 18 โดมิโน่แสนสนุก (วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

Fah Ladda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


วันนี้เป็นการสรุปพฤติกรรมการตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้า เลือกใช้กิจกรรม “โดมิโน่” โดยแจกโดมิโน่ให้นักเรียนคนละ 1 อัน จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรม โดยครูเรียกชื่อสัตว์ออกมา 1 ชนิด นักเรียนที่มีชื่อสัตว์ชนิดนั้นอยู่ในมือให้ออกมาหน้าชั้นเรียน จากนั้นอ่านพฤติกรรมของสัตว์ชนิดอื่น และให้นักเรียนในห้องช่วยกันคิดว่าสัตว์ชนิดนั้นคืออะไร จากนั้นให้นักเรียนที่มีชื่อสัตว์ชนิดนั้นอยู่ในมือ ออกมาหน้าชั้นเรียน และอ่านพฤติกรรมของสัตว์ชนิดอื่น เวียนแบบนี้ไปเรื่อย เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน นักเรียนที่ออกมาจะต้องแสดงท่าทางของสัตว์ชนิดนั้นด้วย

นี่คือโดมิโน่ ประยุกต์ใช้จานกระดาษค่ะ
กิจกรรมนี้ผ่านได้ด้วยดี นักเรียนได้มีส่วนร่วมทุกคน และสนุกสนานมาก


กิจกรรมประจำวันที่นักเรียนประถมปลายทุกคนต้องทำคือ การบันทึกความรู้จากหนังสือที่อ่านก่อนเคารพธงชาติ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียนได้ดีมาก นักเรียนได้ทำเป็นกิจวัตรประจำวัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทุกห้องเรียนจะมีมุมหนังสืออยู่มุมใดมุมหนึ่งของห้อง บางวันถ้ามีสอบเก็บคะแนนระหว่างบท นักเรียนก็จะพร้อมใจกันเอาหนังสือเรียนมาอ่าน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่า “วันนี้มีสอบวิชานี้แน่นอน”


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวลัดดาวัลย์ จันตะคุต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)