​วันที่ 35 ว่าด้วยเรื่องการสอน (28 มิถุนายน 2559)

การสอนวันนี้เป็นกิจกรรม เรื่อง จดหมายปริศนา สังเกตชื่อกิจกรรมแต่ละชื่อนี้เดายากมากเลยว่าแต่ละชั่วโมงจะสอนเรื่องอะไร วันนี้เป็นการให้นักเรียนสร้างวงกลมด้วยวงเวียนตาม ขนาดที่ครูกำหนด โดยใช้สถานการณ์ “อริสาได้รับจดหมายจากบุคคลปริศนาฉบับหนึ่ง ให้ช่วยสร้างวงกลมที่มีขนาดเท่ากับวงกลมที่กำหนดมาให้ในจดหมาย ให้นักเรียนช่วยอริสาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ” คำสั่งของกิจกรรม

1. ให้นักเรียนสร้างวงกลมให้มีขนาดเท่ากับวงกลมที่กำหนดให้ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการสร้าง

2. ให้นักเรียนสร้างวงกลมที่มีรัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลางดังต่อไปนี้

1) 8 เซนติเมตร 2) 12 เซนติเมตร 3) 14 เซนติเมตร

โดยนักเรียนส่วนใหญ่ก็สามารถสร้างวงกลมออกมาได้ตามแบบที่ให้ แต่ยังมีบางคนที่ใช้วงเวียนผิดโดยจับตรงขาอีกด้านที่เป็นส่วนดินสอ ครูต้องใช้คำถามกระตุ้นว่า นักเรียนคิดว่า ด้ามจับด้านบนมีไว้ทำไว้ หากนักเรียนบอกว่าจับ ก็ถามต่อว่าเวลานักเรียนวาดนักเรียนจับตรงไหน เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าส่วนที่ควรจับเวลาวาด คือส่วนด้านบนของวงเวียน นะจ๊ะหวังว่าพรุ่งนี้นักเรียนจะทำได้แล้วน๊า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)