​วันที่ 40 วิจัยเอาไงดี (5 กรกฎาคม 2559)

วันนี้ก็ได้มีโอกาสปรึกษาเรื่องวิจัยในชั้นเรียนกับครูพี่เลี้ยงซึ่งครูท่านก็ แนะนำดีมากๆ หาตัวอย่างเป็นเล่มมาให้ดู เราตกลงทำเรื่อง การเขียนสะกดคำของนักเรียนที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสังเกตการเรียนในชั้นเรียนที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้และไม่ใช้นักเรียน LD เลือกเด็กมา 5 คน คิดไปคิดว่าว่าจะเจาะไปที่เรื่องการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ก็จะทำแบบฝึกอยู่ 4 ชุด แต่ละชุดก็จะมีใบความรู้ แบบฝึกคงทำชุดละแค่ 5 แบบฝึกพอเนอะ กลัวไม่ทัน

ครูนิเทศ (อ.สนิท) เลื่อนวันนิเทศเป็นวันศุกร์พอดีเลยยย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)