​วันที่ 52 ถ่ายทำ (27 กรกฎาคม 2559)

วันนี้ในขณะที่กำลังสอนภาษาไทยในเรื่องของการเขียนบันทึกโดยใช้สื่อ Power point ครูท่านหนึ่งก็ได้เข้ามา ขอถ่านวิดีโอการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อ DLIT เด็กก็น่ารักมากกระตือรือร้นกันใหญ่ จึงสอนเด็กๆ ฝึกสมองโดยการปรบมือ แบบ16 จังหวะ ตามสื่อ DLIT และแทรกเรื่องเนื้อหาที่กำลังสอนไปด้วย โดยให้เด็กทำสมุเล่มเล็กเขียนบันทึกประจำวันของตนเอง หลายคนบ่นกันใหญ่ว่าไม่มีกระดาษ เขียนไปเป็นบ้างหละ เดี่ยวๆจ๊ะนักเรียนครูพึ่งสอนไปนะ ไม่ทันอะไร ก็บ่นกันละ ครูนี้อ่อนเลย

ลดเวลาเรียนวันนี้เป็นการเล่นแบบอิสระในโหมดของ การละเล่นพื้นบ้าน เราใจฐานะครูผู้หญิง จึงมาเฝ้าเด็กๆเล่นโดดหนังยาง และเล่นพ่องูแม่งู สนุกกันใหญ่เชียว บอกว่าหมดเวลายังไม่ยอมขึ้นห้องกันเบยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)