วันที่ 48 งานจัดดอกไม้เตรียมวันภาษาไทย (26 กรกฎาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ช่วงบ่าย คาบว่างทั้งหลายหายไปกับการจัดดอกไม้วันภาษาไทย เป็นงานที่ได้มาฝึกฝนและให้เพื่อนฝึกสอนด้วยกันสอนที่โรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนนี้ใช้ดอกไม้ปลอมในการประดับตกแต่งงานเป็นส่วนใหญ่ สั่งดอกไม้มาครั้งหนึ่ง จะต้องนำมาตัดก้านและปักลงในกระถางให้สวยงาม ความยากของการจัดดอกไม้ คือ การตัดก้านที่แข็ง และการจัดให้ดูเป็นพุ่มที่มีความพอดีดูสวยงาม แต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและประสบการณ์ หากไม่ลองทำก็จะทำไม่เป็น ทำครั้งแรกอาจไม่สวยเท่าไหร่ แต่ครั้งต่อไปจะมีการพัฒนา ดิฉันเชื่ออย่างนั้น แล้วก็นั่งจัดดอกไม้จนเสร็จ

ขอบคุณประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในการฝึกสอน

กระถางดอกไม้ฝีมือเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)