วันที่ 49 สอบและสอน (27 กรกฎาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สอบกันเถอะเรา เศร้าไปทำไม...

วันนี้ก็ถึงวันแห่งการสอบท้ายบทที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป. 3 เรื่องการบวก ลบและโจทย์ปัญหา นักเรียรแต่ละคนทำหน้าเครียดไปตาม ๆ กัน บางคนมีเหลียวมองเพื่อน บางคนเกาหัว คนเป็นครูที่สอน ออกข้อสอบ และคุมสอบก็ได้แต่ยิ้มกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนและหวังว่านักเรียนจะทำข้อสอบได้คะแนนดี ๆ


ส่วนเวลาบ่าย เป็นเวลาสอนนักเรียนชั้น ป. 1 วันนี้เรียนเรื่อง Color นักเรียนบางคนมีพื้นฐานมาตั้งแต่อนุบาลก็พากันตอบได้ทุกข้อว่าสีไหนเรียกว่าอะไร ส่วนคนที่ยังไม่ได้เรียนครูก็เน้นให้นักเรียนท่องบ่อย ๆ จะได้จดจำได้บ้าง หลังจากนั้นก็ถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของนักเรียนชั้น ป. 1 คือการระบายสี แต่ละคนตั้งใจกันใหญ่ น่ารักจริง ๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)