​วันที่ 53 สอนวนไปค่ะ(28 กรกฎาคม 2559)

เช้าวันนี้กับการสอนสุขะแทนเพื่อนพละเพราะไปคุมเด็กมัธยมไปเข้าค่ายลูกเสือ เมื่อไม่ได้เตรียมตัวก็เลยต้องหาอะไรเปิดให้เด็กดู นั้นก็คือ การ์ตูน(ฟุตบอล) จำเป็นละงานนี้ เด็กชอบ ครูเสียว ก็ถัดไปอีก 2 ห้องเป็นห้อง ผอ. เด็กก็ปลอบใจครูมันสุดๆบอกปีแล้วก็เปิดอย่างนี้แหละครู ก็นั้นมันปีแล้ว นี้มันปีนี้ ครูไม่สตองพอลูก TT ผ่านชั่วโมงแรกไปกับสิ่งไร้สาระ เข้าชั่วโมง 2 กับคณิต วันนี้เด็กไม่เกิดเลย กับการแยกตัวตั้งหาร เพื่อหาผลหาร ที่บอกว่าเกิดไม่เกิด นี้เนื่องจากคณิตแบบ open จะใช้แทนการบอกว่าเด็กผ่านจุดประสงค์หรือป่าว ถ้าหากมีเด็กเกิดแค่หนึ่งคน ก็ถือว่าผ่านจุดประสงค์แล้ว เนื่องจากแนวคิดที่เกิดของเด็กแค่หนึ่งคนสามารถนำมาสรุปให้เพื่อนๆทั้งห้องเข้าใจได้ แต่ถ้าเด็กไม่เกิด ครูก็ไม่สามารถเฉลยให้เด็กรู้ได้ เพราะจะผิดคอนเซ็ปของโอเพ้นทันทีบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)