Unit 82 : raise hand (6.9.16)


หลังจากลองมาหลายวิธีที่จะทำให้นักเรียนเงียบ ทั้งสร้างก็ตกลงก็แล้ว ด่าก็แล้ว ว่าก็แล้ว ตีก็แล้ว รู้สึกทุกวิธีที่ผ่านมาใช้พลังงานเยอะ แล้วผลก็ไม่คุ้มกับพลังงานที่เสียไปเพราะ เงียบได้ 2 วิ เสียงก็เริ่มดังขึ้นเหมือนเดิม จึงได้ลองวิธีใหม่ที่เด็กชั้น ป.3 แนะนำหลังจากไปคุมชั้น ป.3 มา คือการยกมือขึ้น เมื่อครูยกมือขึ้นนักเรียนในห้องที่เห็นก็จะยกมือตามแล้วก็เงียบ แล้วทุกคนในห้องก็จะยกมือตาม เงียบก็จะเงียบกริบไร้เสียงคุยกัน ทั้งนี้ต้องสร้างข้อตกลงกับนักเรียน เป็นวิธีที่ใช้พลังงานไม่มาก แต่ได้ผลดีเกินคาดไม่เชื่อลองเอาไปใช้ดูครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)