Unit 41 : tree (11.7.16)

ต้นไม้ที่เคยแข็งแรงปกปักรักษาห้องสมุดให้ร่มรื่น ไม่มีใครคาดคิดว่าต้นไม้ใหญ่ที่ดูแข็งแรงวันหนึ่งจะหักโค่นล้มพร้อมทำลายทุกสิ่งที่อยู่เบื้องล่าง สรุปง่ายๆครับ ต้นไม้ที่ห้องสมุดหักลงมาเกือบทับห้องสมุด ไปดูภาพกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)