Unit 35 : Scouts (1.7.16)

ลูกเสือตัวน้อยกับการเดินสวนสนาม ที่เหมือนกับจับปูใส่กระด้ง ที่หาความเป็นระเบียบและความพร้องเพียงแทบไม่ได้เลย แต่รุ่นพี่ก็ถือเป็นตัวออย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง ก็คือการเล่นกันให้จริงจังกว่า นี่แทบจะไม่ฟังครูเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)