Unit 37 : shy (5.7.16)


ปัญหาของเด็กไทยในการเรียนภาษาคือเป็นคนขี้อาย ไม่กล้าออกเสียงกลัวผิด กลัวโดนล้อ ซึ่งนั้นเป็นเหมือนกำแพงที่ขวางกั้นการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองเป็นอย่างมาก การจะทะลายกำแพงนั้นได้ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงรูแบบสังคมที่มักปิดกันความคิดเห็น หรือสังคมที่จ้องจับผิดเผื่อมาดูถูกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะสิ่งเหล่านี้มันย่างรากฝังลึกลงในตัวคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)