Unit 36 : Open Approach Part 4 (4.7.16)

นักเรียนเรียนแบบ Open นี่จะสามารถทำข้อสอบได้มั้ย เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย ผมก็เป็นคนหนึ่ง เพราะการสอบท้ายบทที่ผ่านมายังมีนักเรียนหลายคนที่ยังสอบตกอยู่ ทั้งในอาจจะประกอบด้วยหลายปัจจัย อาจจะเกิดจากตัวนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียน ตัวครูที่สอนไม่รู้เรื่อง หรือตัวเนื้อหา แต่พอมาถึงบทนี้กลับพบว่าการสอนแบบ Open นั้นเด็กสามารถทำข้อสอบได้จริงๆ และที่ประทับใจอีกอย่างคือ ข้อสอบข้อเดียวกันแต่มีการคิดที่หลากหลายวิธีที่แตกต่างกัน หลายมีวิธีที่แตกต่างกันแต่ได้คำตอบที่เหมือนกัน สื่อให้เห็นถึงว่าเด็กเข้าใจในเรื่องนั้นจริงๆ ไม่ใช่แค่มาท่องจำสูตรแล้วนำไปใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)