Unit 38 : chair (6.7.16)

มีเก้าอี้หลายตัวหักจนไม่สามรถนั่งได้ การเรียนทุกครั้งเลยมักทุลักทุเลเสมอเพราะต้องให้นักเรียนวิ่งไปหาเก้าอี้มานั่ง แต่สดท้ายก็ได้รับความช่วยเหลือจากการขอให้ผู้ปกครองช่วยซ่อมเก้าอี้ให้ลูกๆ ของท่านนั่งเรียนได้อย่างปกติ ซึ่งผู้ปกครองท่านนั้นก็ตอบตกลง หลังจากนั้นไม่กี่วัน เก้าอี้ที่เคยหักจนนั่งไม่ได้ก็กลับมาใช้งานได้อย่างปกติ สื่อให้เห็นว่าบางเรื่องทางโรงเรียนก็ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ปกครองเหมือนกัน ฉนั้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูเป็นอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)