วันที่ 55 ซ้อมรำบัว (9 สิงหาคม 2559)

"หลังจากวันที่ฉันไม่สบาย....."

วันนี้ฉันมาโรงเรียนเป็นวันแรกของสัปดาห์ เมื่อวานรู้สึกไม่ค่อยสบาย เวียนหัวมาก จึงมาโรงรียนไม่ได้ เมื่อมาถึงโรงเรียนวันนี้จึงได้ยินเสียงนักเรียนถามอยู่ตลอดเวลาว่า ครูขา ครูหายแล้วหรอค่ะ/ครับ ได้ยินคำนี้แล้วก็หายดีเลยค่ะ วันนี้มีสอนแค่คาบเดียวอีกด้วย

เช้าวันนี้สอนทบทวน เรื่อง การหาร ตอนแรกทำแผนมาเพื่อทบทวนการหารแต่พอได้ลองสอนจริง ๆ ก็เหมือนได้สอนใหม่ทั้งหมดเลย นักเรียนบางคนยังหารไม่ได้เลย ฉันค่อนข้างเหนื่อยใจ อาจเป็นเพราะฉันเองที่ยังสอนได้ไม่ดีพอ ฉันจึงต้องเดินเข้าไปสอนทีละคน นักเรียนบางคนก็ตั้งใจฟังการสอนเสริมดีมาก แต่มีนักเรียนชายหลายคนที่ไม่ยอมรับรู้รับฟังอะไรเลย ไม่ทำงาน ไม่เอาแบบฝึกหัดมา ไม่มีสมุด ซึ่งฉันได้เตือนหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ยอมฟังเลย

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนี้ฉันและเพื่อนได้มาช่วยครูสายชั้นป.3 ซ้อมนักเรียนหญิงชั้น ป.3 เพื่อแสดงการฟ้อนรำให้กับคณะผู้มาศึกษาดูงานได้ชมกัน
ช่วงบ่ายหลังจากที่ไม่มีสอนก็ต้องทำงานธุรการชั้นเรียนทั้งงานเอกสารการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน และการเช็คจำนวนของนักเรียนในนห้องเรียน งานเอกสารธุรการในชั้นเรียนมีค่อนข้างเยอะไปจนถึงเยอะมาก ๆ ซึ่งเป็นงานที่ครูประจำชั้นไม่สามารถปฏิเสธได้เลย และต้องหาเวลาว่างมารับผิดชอบงานด้านนี้ด้วย ซึ่งฉันก็ได้เห็นเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของชั้นเรียนและได้เรียนรู้งานนี้ค่อนข้างเยอะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)