วันที่ 54 ทดลองสอน (5 สิงหาคม 2559)

"สวดมนต์ยาว......"

เช้าวันศุกร์จะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยกิจกรรมหน้าเสาธงจะมีการสวดมนต์ยาวซึ่มีตัวแทนนักเรียนที่เคยไปประกวดและได้รับรางวัลมาเป็นผู้นำการสวดมนต์วันนี้ สังเกตท่าทางของเด็กข้างหลังจะเห็นได้ว่าแต่ละคนยืนบิดตัวไป มา คงจะเมื่อยขาน่าดู โชคดีที่วันนี้อากาศไม่ร้อนมากจึงไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการเข้าแถวในวันนี้

สัปดาห์นี้จะเห็นได้ว่ามีพระมาทดลองสอนที่โรงเรียนเยอะมาก ซึ่งมาตังแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา และวันนี้มีพระมาทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา ให้กับนักเรียนในห้อง ซึ่งดูแล้วพระอาจารย์ก็คงจะตื่นเต้นกับการสอนมากเลยทีเดียว คงเป็นเหมือนเราตอนที่ทดลองสอนใหม่ ๆ มาจนถึงวันนี้ฉันยังรู้สึกว่าการสอนของฉันยังไม่พัฒนาไปมากเท่าไหร่ แต่ฉันก็พยายามอย่างเต็มที่แล้ว


ตอนบ่ายวันนี้ครูพี่เลี้ยงต้องไปจัดค่ายร่วมกับ สสวท ที่ไนซ์ซาฟารี จึงมีบางชั่วโมงที่ฉันต้องเข้าสอนแทนเช่นกิจกรมรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันนี้ฉันให้นักเรียนเล่เกมแข่งขันกันคิดเลขเร็วซึ่งฉันสังเกตเห็นว่าักเรียนหลายคนคิดเลขเรวเก่งมาก เขาสามารถคิดเลขยาก ๆ ได้ด้วย เมื่อเรียนเสร็จแล้วได้เวลาของว่างสำหรับวันนี้แล้ว ซึ่งให้นักเรียนออกไปทานด้านนอกห้องให้เสร็จแล้วจึงกลับเข้ามาในห้อง หลังจากนั้นก็ให้แต่ละคนเก็บของใต้โต๊ะของตัวเองให้สะอาดเรียบร้อย ยกเกาอี้ขึ้น พร้อมกับกลับบ้านได้ เหลือแต่เวรเท่านั้นที่ยังคงทำความสะอาดในห้องต่อให้เสร็จ รับหน้าที่เป็นครูประจำชั้นต่อเลยค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)