ครั้งที่ 70 วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 (เรื่อง กิจกรรมการเรียนกาารสอนวัฒนธรรมไทย)


บันทึกการฝึกสอน

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559
เรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอนวัฒนธรรมของไทย


อรุณสวัสดิ์เช้าวันศุกร์ที่สดใส วันนี้เป็นวันที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งในวันนี้เริ่มต้นที่ห้องเรียน ICT โดยเป็นการชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทย ว่าประเภทของวัฒนธรรมในแต่ละด้านนั้นเป็นอย่างไร ทั้งวัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่เป็นศิลปะการแสดงต่างๆ โดยเทคนิคการสอนในวันนี้เป็นเทคนิคการสอนที่ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ เพราะว่านักเรียนจะได้มองเห็นมุมมองใหม่ๆได้เห็นวิธีการสอนที่หลากหลาย ซึ่งเด็กนักเรียนให้ความสนใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี ไม่เบื่อ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกคน ดังนั้นครูผู้สอนเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องรู้จักปรับเปลี่ยน พลิกแพงกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการเบื่อและไม่สนใจเรียนของนักเรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนจะต้องมีเทคนิคการสอนในรูปแบบใหม่และต้องรู้จักการเสริมแรงให้กับผู้เรียนทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งเราสามารถดูได้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

ประสิทธิผลของการสอนในวันนี้นั้นถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร เพราะว่าเด็กนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งการสอน เรื่อง วัฒนธรรมของไทยเป็นมรดกที่สำคัญที่คนรุ่นหลังควรอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป ยิ่งเด็กได้ดูได้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นของจริงได้สัมผัสบรรยากาศของความเป็นวัฒนธรรม นักเรียนก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นในวิถีชีวิตของคนในอดีตที่แตกต่างจากคนปัจจุบัน และพร้อมที่จะรับเข้าวัฒนธรรมที่ดีงามนั้นนำมาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมและถูกกาลเทศะให้สมกับที่เกิดเป็นคนไทย ดังนั้นการสอนไม่ใช่สอนแค่ว่ามีเนื้อหาอยู่ในหนังสือแต่ต้องสอนให้ถึงแก่นแท้ของบทเรียนนั้นว่าจะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการสอนในทุกคาบสอน

หมายเลขบันทึก: 614326เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2016 04:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 กันยายน 2016 04:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี