ครั้งที่ 58 วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 (เรื่อง เขียนย่อความอย่างไรให้ได้ใจความสำคัญ )

บันทึกการฝึกสอน

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559
เรื่อง เขียนย่อความอย่างไรให้ได้ใจความสำคัญ


เช้าวันนี้เป็นวันที่เราหนักใจที่สุดอีกวันหนึ่งเนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่อง การเขียนย่อความ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อยข้างยากและต้องใช้เวลาในการสอนนานมาก เพราะว่าเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษากับการสอนเรื่องย่อความต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องสอนอย่างไม่ยุ่งยากอะไรมากกมายแต่สิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่สำคัญ คือ สอนแล้วนักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่จุดนี้คือจุดที่สำคัญที่สุด จากนั้นเราก็กลับมานึกว่าเราจะมีวิธีการสอนย่อความอย่างไรให้นักเรียนเข้าใจ ซึ่งก็เริ่มต้นจากการสอนรูปแบบของการย่อความในแต่ละชนิด เช่น การย่อนิทาน การย่อข่าว การย่อพระบรมราโชวาท เป็นต้น ซึ่งการย่อความแต่ละอย่างนั้นแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกัน

ดังนั้นในวันนี้เราจึงเริ่มต้นสอนย่อความโดยวิธีการย่อนิทานสั้นๆก่อนในรอบแรก ซึ่งการสอนย่อความนั้นจะต้องสอนซ้ำเพื่อนำมาเปรียบเทียบว่าว่านักเรียนนั้นเข้าใจมากน้อยแค่ไหน การย่อความของนักเรียนเป็นอย่างไร จากนั้นก็ยังไม่หมดความกังวลใจอยู่ดีจึงปรึกษากับครูพี่เลี้ยงว่าเราจะมีวิธีการอย่างอื่นอีกบ้างหรือไม่อย่างไรที่สอนแล้วเด็กเข้าใจและสามารถย่อความได้เลย จึงได้ร่วมกันคิดวางแผนการสอนใหม่ในช่วงเวลานั้นเลย สร้างแบบฝึกหัดใหม่ ทำใบงานกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในห้องเรียน ซึ่งการวางแผนในการสอนเรื่องย่อความ ในวันนี้ทำให้เรารู้แล้วว่า ระบบความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป ทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น ถึงแม้ว่าเราเป็นนักศึกษาฝึกสอนครูทุกท่านก็ได้เปิดโอกาสให้เราได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ก็ถือว่าเรามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการอสนในครั้งนี้เหมือนกัน ขอบคุณโอกาสดีๆแบบนี้จากคุณครูทุกท่าน ความเป็นกันเองความสนุกสนาน เสียงหัวเราะที่ดังก้องในหัวใจ ความอบอุ่นใจที่ได้อยู่ที่นี้จะจดจำบรรยากาศแบบนี้ไว้ตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)