วันที่ 15 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน...(30 พฤษภาคม 2559)

วันนี้ทางโรงเรียนชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ได้จัดการประชุมวิสามัญ 1/2559 ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากสถาบันต่าง ๆ ที่ได้เข้ามาทำการฝึกประสบการณ์ในโรงเรียน อ.กุลวดี เกียรติไชยากร ผู้อำนวยการและประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาท รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร
ก่อนปิดการประชุมท่านผู้อำนวยการได้ให้พวกเราถามคำถามที่อยากรู้เกียวกับโรงเรียนมาคนละ 1 คำถาม ซึ่งผมได้ถามว่า "ธรรมชาติของนักเรียนที่นี่ชอบที่จะเรียนรู้แบบไหนครับ ผมจะได้นำไปจัดกระบวนการเรียนการสอนของผมให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน" ท่านก็ตอบมาว่า "เด็กที่นี่มีความหลากหลายนะคะ เด็กแต่ละคนก็ชอบที่จะเรียนรู้ไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่สังเกตดูเด็กที่นี่จะชอบการแสดงออก (มาก) ค่ะ"


ขอบคุณรูปภาพสวยๆ โดย Facebook : วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)