ครั้งที่ 57 วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559บันทึกการฝึกสอน

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559
เรื่อง บทพิสูจน์ที่ท้าทายความคิดเช้าวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การละเมิดสิทธิเด็ก ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างยากเหมือนกันที่จะสอนให้นักเรียนเข้าใจ เพราะว่า เรื่องของการละเมิดสิทธิเด็ก นักเรียนจะต้องรู้และเข้าใจก่อนว่าสิทธิขึ้นพื้นฐานของเด็กมีอะไรบ้าง โดยกิจกรรในวันนี้เป็นเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ เน้นทักษะกระบวนการคิด ซึ่งครูผู้สอนจะนำข่าวที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กมาใช้ในขั้นการนำเข้าสู่บทเรียนก่อนเป็นอันดับแรก อาจจะใช้เทคนิคการสอนเช่นการเล่าเรื่องหรืออาจจะสุ่มนักเรียนออกมาเล่าเรื่องราวของข่าวที่ครูเตรียมมา จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรม Think pair share เพื่อนคู่คิดโดยครูจะแจกข่าวการละเมิดสิทธิเด็กให้จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข่าวการละเมิดสิทธิเด็ก ซึ่งครูจะแบ่งให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มนั้นมีหน้าที่เสนอความคิดที่แตกต่างกัน โดยใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งหมวกแต่ละใบที่นักเรียนได้นั้นจะนำหน้าที่วิเคราะห์ข่าวที่ต่างกัน บางคนอาจจะมองในแง่ดี บางคนอาจจะมองในแง่ลบ บางคนอาจจะอารมณ์ในการตัดสินปัญหาต่างๆ เป็นต้น

จากนั้นหน้าที่สำคัญของครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนไปนั่นคือการเป็น “ผู้ที่อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม” ทั้งนี้ที่บอกว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกก็เพราะว่าต้องการให้เด็กนักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองบ้างครูผู้สอนก็จะได้รู้ว่า นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้หรือไม่และควรจะเพิ่มเติมความรู้ตรงไหนให้อีกบ้าง ปัจจุบันมักจะมีปัญหาว่าเด็กคิดวิเคราะห์ไม่เป็น ทักษะกระบวนการคิดยังไม่ดีพอทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นครูผู้สอนจึงจะต้องจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้คิดวิเคราะห์เยอะๆและความรู้ที่นักเรียนได้รับนั้นจะต้องสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง “คิดวิเคราะห์นั้นสำคัญ เป็นสิ่งหลักสู่การพิจารณาเลือกคำตอบ”


หมายเลขบันทึก: 614300เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2016 09:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 กันยายน 2016 09:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี