วันที่ 61 อาจารย์นิเทศเลื่อน (16 สิงหาคม 2559)

" สวัสดีวันอังคาร ... วันที่แสนเหนื่อยล้า "

ชั่วโมงแรก ... วันนี้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ในเรื่องที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้ ให้นักเรียนดูแผนที่เอเชีย และให้นักเรียนชี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ตรงไหน และสอนแผนที่แต่ละประเทศ และสุดท้ายให้นักเรียนตอบคำถามเพื่อสรุปความรู้

ในชั่วโมงที่ 2 ...สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ซึ่งวันนี้เรียนรู้ในเรื่อง ประเทศพม่า กิจกรรมก็ดำเนินมาด้วยดี แต่พอมาถึงขั้นกิจกรรมไฟฟ้าดับ จึงให้นักเรียนลัดขั้นตอนไปทำขั้นฝึกทักษะเลย คือให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเกี่ยวกับ ประเทศพม่า โดยศึกษาข้อมูลจากหนังสือเรียนของตนเอง และนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนฟังหน้าห้องเรียน

ในชั่วโมงลดเวลาเรียน ... ให้นักเรียนออกแบบบรรจุภัณฑ์ ...แกงกระด้างอาหารล้านนาสูสะเต็ม ... ซึ่งนักเรียนก็นำไอเดียของตัวเองออกมาทุกคน ไม่วาจะเป็นกล่องแบบโปรเกมอนที่กำลังนิยม


ตั้งใจออกแบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)