วันที่ 46 เส้นขนานที่ไม่มีวันพบกัน (2 สิงหาคม 2559)

วันนี้สอนเรื่องที่เป็นนามธรรมอีกแล้ว เรื่องเส้นขนาน กิจกรรมคือแสดงเส้นตรงทั้งที่ขนานกันและไม่ขนานกัน

ให้นักเรียนสังเกตบนกระดาน จากนั้นใช้กระดาษวัดมุมฉากวัดโดยการเทียบระยะห่างระหว่างเส้นตรงทั้งสองเส้นไปจนสุดเส้น
ชี้ให้นักเรียนเห็นว้าเส้นตรงคู่ไหนที่มีระยะห่างเท่ากันตลอด เส้นตรงคู่ไหนที่มีระยะห่างไม่เท่ากัน
จากนั้นแจกแบบฝึกหัดที่มีทั้งเส้นตรงคู่ที่ขนานกัน และไม่ขนานกัน

เส้นตรงคู่ไหนที่ระยะห่างระหว่างเส้นไม่เท่ากัน จากนั้นแนะนำนักเรียนว่าเส้นตรงคู่ที่มีระยะห่างเท่ากันตลอด เรียกว่า เส้นขนาน
และเส้นตรงสองเส้นที่ระยะห่างไม่เท่ากันตลอดแสดงว่าไม่ขนานกัน

วันนี้มีการจัดEnglish camp ให้นักเรียนชั้นป.6 ค่ายนี้จัดเป็นฐาน ๆ มีฐาน5 ฐาน
วิทยากรก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารยกตัวอย่างฐานที่อยู่ในห้องสมุด จะเป็นฐานเกี่ยวกับสัตว์
ขั้นแรกให้นักเรียนดูรูปแล้วทำเสียงร้อง จากนั้นสอนอ่านคำศัพท์ ให้นักเรียนฝึกพูดประโยค
จากนั้นสลับภาพแล้วให้นักเรียนพูดเป็นประโยค วิทยากรเป็นนักศาสนาด้วยนะ
คนนี้มาจากลาวแต่ไปอยู่อเมริกา ส่วนอีกคนเป็นรุ่นน้องมาจากอเมริกา สองคนนี้อัธยาศัยดีมาก


วันนี้ทำภารกิจเฝ้านักเรียนป.5/2 อีกแล้ว และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เหนื่อยมากกกก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร ฟองจันทร์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)