วันที่ 64 เขตพื้นที่มาประเมินโรงเรียน (19 สิงหาคม 2559)

" วันศุกร์ l ที่สุด "

... วันนี้โรงเรียนของเรามีการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่เขต 2 ...

ในชั่วโมงแรก ... เป็นชั่วโมงว่าง จึงไปช่วยคณะครูในการเตรียมน้ำ เตรียมอาหารว่าง และเตรียมเอกสาร และควบคุมนักเรียนในการเตรียมการนำเสนอกิจกรรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ในชั่วโมงที่ 2 ... วันนี้เป็นการทดสอบย่อยในหน่วยที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ซึ่งนักเรียนห้องนี้ ตั้งใจทำแบบทดสอบกันทุกคน หลังจากนั้นก็ไปควบคุมดูแลการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โดยเปิดสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ดู และคัดไปลงในสมุดของตัวเองห้ามส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น ถ้าคนไหนเสียงดัง กลับมาคุณครูจะทำโทษนักเรียน หลังจากนั้นก็มาเฉลยข้อสอบให้แก่นักเรียนด้วยความสนุกสนานและเป็นการทบทวนไปในตัว เพื่อทำข้อสอบในครั้งต่อไป

ในชั่วโมงที่ 3 ... ก็เป็นการสอบย่อยเก็บคะแนนในหน่วยที่ 1 ของรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ซึ่งนักเรียนห้องนี้ตะ้งใจทำข้อสอบกันดีมาก ผ่านการทดสอบเกือบทั้งหมด

ในชั่วโมงชุมนุม ... วันนี้ไปควบคุมนักเรียนในการซ้อมวงดุริยางค์ของโรงเรียน และให้นักเรียนสอนเล่นมาร์ชชิ่งเบล ได้ 1 เพลง คือเพลงลูกแมวเหมียว ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจกับการฝึกเพียง 1 ชั้วโมง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)