เพลงพื้นบ้านแสดงศักยภาพโรงเรียนในฝัน โรงเรียนบางลี่วิทยา

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ คณะเพลงพื้นบ้านโรงเรียนบางลี่วิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนในฝันภาคตะวันตก จากสพม.เขต ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี-นครปฐม จัดกาแสดงศักยภาพนักเรียนในงานโรงเรียนในฝันก้าวไกลเทิดไท้องค์ราชัน สานฝันสู่สากล ณ โรงแรม AMBASSADER CITY จอมเทียน พัทยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านความเห็น (0)