"สิบตำรวจเอกสินสวัสดิ์ โพนเฉลียว ประจำอยู่ที่ สภอ. พระนครศรีอยุธยา  ...ได้เดินทางช่วงวันหยุดเพื่อเยี่ยมบ้านเกิดเมื่อไม่นานที่ผ่านมา ไปดูโรงเรียนเก่าครั้งสมัยเรียนประถมศึกษาฯ เพื่อหวนคืนรำลึกถึงความหลัง แล้วกลับไปทำงานตามหน้าที่ที่พระนครศรีอยุธยา เพื่อทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อดำรงตน "สู้ชีวิต" ชีวิตคือการเดินทาง เดินทางแห่งความฝัน เพื่ออนาคตที่สดใสและก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นและมั่นคง เพื่อวันใหม่ของ "เจ้าตัวเล็ก" ที่สดใสต่อไป สู้ต่อไปนะเพื่อน " นิติศาสตร์ " อยู่แค่เอื่อม ใกล้จะจบแล้ว.......