วันนี้พี่หัวหน้าแนะนำการใช้โปรแกรมตัดต่อ DPS และโปรแกรมทำซีจีทำเอฟเฟ็กต่างๆที่อยู่ใน 2 โปรแกรมนี้ จากนั้นไปเรียงเทปตามหมวดหมู่เช่น รายการกีฬา   รายการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สปอตต่างๆ ฯลฯ