รักการอ่าน (7 กันยายน 2559)

พิชญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้จัดการเรียนการสอนตามปกติ วิชาภาษาไทยนั้น ให้เด็กอ่านเรื่องเพื่อนรัก เพื่อนเล่น ดูสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และสนทนากับเด็กจนเด็กเข้าใจเนื้อหา จากนั้น ให้เด็กตอบคำถามลงในสมุด โดยให้เขียนแต่คำตอบ ส่วนคำถาม ดิฉันจะเป็นคนถาม ให้เด็กตั้ังใจฟัง แล้วตอบลงสมุด การตอบคำถามวันนี้เก็บเป็นคะแนนเก็กบด้วย เพราะต้องส่งคะแนนวันจันทร์หน้านี้แล้ว คะแนนทุกอย่างต้องแล้วเสร็จ 60 คะแนน

ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นั้น วันนี้เราเราียนเรื่องการวัดต่อ โดยให้เด็กทำแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดเล่มสองไปพร้อมๆกัน เพราะว่าบางคน ได้ทำไม้บรรทัดจิ๋วที่แจกให้เมื่อวานหายแล้ว วันนี้ เราทำแบบฝึกหัดคณิตได้หลายหน้าเลย พอจะสอบย เรามคงมีเวลาทบทวนเนื้อหาอยู่บ้าง และดิฉัน จะพยายามไม่ให้เเบบฝึกหัดเหลือเยอะ จะพยายามให้เด็กทำให้ทัน เพราะห้องอื่นเขาเดินหน้าไปกว่าเราเยอะแล้ว อีกอย่าง หากทิ้งไว้ จะเป็นปัญหากับเพื่อนที่มาต่อเรามในเทอมหน้า

วันนี้ในคาบแนะแนวของครูพี่เลี้ยง เราพาเด็กไปร่วมกิจกรรมรักการอ่านของห้องสมุด โดยพอพาเด็ฏไปแล้ว บรรณารักษ์ก็เดินมาพู฿ดคุยกับเด็ก แล้วก็ให้เด็กๆ ระบายสีภาพ เด็กๆทุกคนเงียบและตั้งใจทำงานนั้นมาก เพราะว่าเราตกลงกันในห้องแล้ว ว่าถ้าเข้าไปในห้องสมุด เด็กๆจะเสียงดังไม่ได้ เด็กๆ จะต้องเงียบที่สุด และเด็กๆก็ทำตามที่ตกลงไว้ เก่งมากค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพิชญา จินดาธรรม (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)