วันที่ 75 วันแรกของสัปดาห์ (5 กันยายน 2559)

" วันแรกขอสัปดาห์ ... วันที่หัวใจห่อเหี่ยว "

เช้าวันจันทร์แนสดใส มาพร้อมกับหัวใจที่เริ่มเหนื่อยล้า

ในชั่วโมงที่ 2 ... สอนสุขศึกษาชั้น ป. 2/3 ในเรื่องความสำคัญของเพื่อน และวิธีการเป็นเพื่อนที่ดี ซึ่งให้นักเรียนดูวิดีทัศน์เรื่อง ... ซิ่นเหนือถึงเสื้อใต้ ... แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบว่า นักเรียนคดว่าเพื่อนมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้าง และเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะเป็นเพื่อนที่ดี ซึ่งคำตอบของนักเรียนก็มีอย่างหลากหลาย ซึ่งอ่านแล้วค่อนข้างจะประทับใจ

ในชั่วโมงที่ 3 ... สอนประวัติศาสตร์นักเรียนชััน ป.6/4 ซึ่งวันนี้สอนในเรื่อง ประเทศลาว ซึ่งเล่าให้นักเรียนฟัง ว่าเมื่อก่อนประเทศไหยและประเทศลาวรวมกันเป็นประเทศเดียวคือสยาม แต่ลาวใช้ชื่อว่า อาณาจักรล้านช้าง จนพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการฟังเป็นอย่างมาก

ในชั่วโมงลดเวลาเรียน ... วันนี้ให้นักเรียนนำงานที่ค้างขึ้นมาทำและเปิดวิดีโอการทดลองวิทยาศาสตร์ให้ักเรียนดู และมีนักเรียนบางกลุ่มต้องติวหนังสือ เพื่อแข่งศิลปะหัตถกรรม ในวันพฤหัสบดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)