ช่วงตอนเที่ยงของเมื่อวาน ( 20 พ.ย. 49) ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ได้พาคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ไปทานอาหารกลางวันที่ร้านหนองอ้อ เพื่อพูดคุยกัน เนื่องจากเมื่อวานเป็นวันคณบดีพบภาควิชาเทคโนฯ  ความจริงมีพบกันตอนบ่าย และเพื่อไม่ให้เสียเวลา ท่านคณบดีจึงนัดพูดคุยกันตอนเที่ยง คณาจารย์ในภาควิชาเทคโนฯ ไปกันครบครับ

     คณบดีพบภาควิชาเทคโนฯ รอบนี้ผมไม่ได้ติดตามท่านคณบดีไปด้วย ทำให้ท่านต้องทำหน้าที่เป็นคุณลิขิตในการบันทึกเรื่องที่พูดคุยกันของภาควิชาเทคโนฯ 

     ช่วงตอนเย็นผมได้สอบถามประเด็นการพูดคุยจาก อ.พจน์ พงศ์เผ่าพัฒนกุล ของภาควิชาเทคโนฯ จึงขอสรุปประเด็นแบบเขาว่า....ดังนี้ครับ

    - ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างซ่อม / หาครุภัณฑ์ทดแทน
    - คะแนนภาษาอังกฤษ / อาจารย์
    - การลาศึกษาต่อ / อาจารย์น้อย /การบริหารจัดการในภาควิชา
    - ทักษะ / ประสบการณ์ / วิชาชีพในสาขาเทคโนฯ
    - คอมพิวเตอร์ / Spec ต่ำ

      ขอบคุณอาจารย์พจน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลครับ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                          20 พ.ย. 49