เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการนำเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่ผมได้สร้างร่วมกับเครือข่ายในทุกระดับ ตลอดระยะกว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา ผมจึงได้สร้าง Homepage ตาม link ข้างล่างนี้ http://home.kku.ac.th/sawaeng/index.php เป็นการทำแบบมือใหม่หัดขับ ยังไม่สมบูรณ์ และอยู่ในระหว่างการพัฒนา ที่ยังต้องการข้อเสนอแนะอีกมากมายครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชม และให้ข้อเสนอแนะเพื่อผมจะได้พัฒนาให้เป็นประโยชน์กับสาธารณะยิ่งขึ้นต่อไป