งานสนับสนุนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา
งานสนับสนุนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพคืออะไร ประกันคุณภาพ คือ การวางแผนและการปฏิบัติของหน่วยผลิตที่มุ่งจะผลิตสิ่งที่มี คุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ผลผลิตดังนั้น การประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็นกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของผู้ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาที่จะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ใน หลักสูตร และตรงกับความมุ่งหวังของสังคม ทำไมต้องประกันคุณภาพการศึกษา เป็นความคิดที่ตรงกับ คำว่า รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) ที่สังคมมีสิทธิจะเรียกร้องให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาได้เพียรพยายามจะให้การศึกษาพัฒนาบุตรหลานของเขาอย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด เพื่อให้บุตรหลานของเขามีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล สนองความสนใจ ความต้องการและความถนัดที่แตกต่างกัน และข้อสำคัญทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมต้องการเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปนี้ไม่ว่าผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนไหนเขาทวงสิทธิว่าบุตรหลานของเขาจะต้องได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงเท่ากับการวิ่งเต้นไปฝากบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนดัง ๆ ระบบประกัน คุณภาพจะยอมไม่ได้ ถ้าบุตรหลานของเขาเสียเวลามารับการศึกษาครบเวลาแล้วไม่มีคุณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวจริง

คำสำคัญ (Tags)#ประกันคุณภาพ#ครูพระสอนศีลธรรม#สาระสังคมศึกษา

หมายเลขบันทึก: 61357, เขียน: 20 Nov 2006 @ 18:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
อยากให้ทุกโรงเรียนประกันคุณภาพ  และยืนยันให้ได้ว่าตนเองเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
เขียนเมื่อ 
หนูกำลังเรียนวิชาประกันคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยู่ค่ะ รู้สึกว่าวิชาการประกันคุณภาพเป็นวิชาที่ยากและยุ่งยาก ซับซ้อน และวันที่ 23 นี้ก็จะได้ออกภาคสนามไปฝึกประเมินโรงเรียน โดยใช้มาตรฐานของ สมส. แต่ยังรู้สึกกังวลว่าเราจะทำอย่างไรให้ได้ข้อมูลมากที่สุดค่ะ