บล็อคนี้เพื่อรวบรวมประสบการณ์ทำบุญ ทำทาน หรือ แจ้งข่าวคราวแหล่งที่ขาดแคลนความช่วยเหลือ  ให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าไปช่วยเหลือได้