มีคำอยู่ 2 คำ ที่มักมีหลายท่านสับสนเวลาใช้ คือคำว่า

พระบรมฉายาลักษณ์ และ พระบรมสาทิสลักษณ์

พระบรมฉายาลักษณ์ แปลว่า รูปถ่าย

พระบรมสาทิสลักษณ์ แปลว่า ภาพเขียนเหมือนบุคคลจริง

ทั้งสองคำเป็นคำราชาศัพท์

หวังว่าคงไม่เอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะครับ

[Ref.0008 491120 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html  ]