วันที่ 39 ปิดท้ายสัปดาห์ (22 กรกฏาคม 2559)

วันนี้วันศุกร์อีกแล้ว กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้าของวันนี้เริ่มที่มีการประชาสัมพันธ์จำลองสถานการณ์ การออกเสียงลงประชามติ
ในวันที่ 7 สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าวันนี้ไม่มีกิจกรรมแบบนี้เราคงไม่รู้ข้อมูล ไม่รอบรู้ข่าวสารบ้านเมือง
การสอนวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น เรื่อง เส้นทแยงมุม คาบที่ 2 สอนแทนครูรังรองวิชาแนะแนว
ครูได้เตรียมใบงานมาให้แล้ว ให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับ ความสามัคคี แต่เด็กทำไม่ได้เพราะเขียนเรียงความไม่เป็น
บางคนยังเขียนหนังสือไม่ได้ การให้นักเรียนเขียนเรียงความจึงเป็นเรื่องยากแถมนักเรียนยังคิดไม่เป็น
จินตนาการไม่ได้ คำบางคำยังไม่เข้าใจ เป็นเรื่องที่ครูต้องรีบแก้ไข ก็เลยต้องเล่าเรื่องเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับมดแดง
ยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพความสามัคคีของมดแดง ก็พอจะทำให้นักเรียนเห็นภาพได้บ้าง
วันนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นก็เลยพานักเรียนลงไปตรวจสุขภาพ
ก่อนเลิกเรียนวันนี้ก็มีการซ้อมเชียร์ต่อในห้องประชุม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร ฟองจันทร์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)