วันที่ 38 ถวายเทียนพรรษาวัดลอยเคราะห์ (15 กรกฏาคม 2559)

วันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ได้ทำบุญร่วมกันทั้งครูทั้งนักเรียน หลังจากที่สอนคณิตไปตั้งแต่คาบที่ 2
จากนั้นนักเรียนก็รวมตัวกันเพื่อไปถวายเทียน ส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธก็รออยู่ที่โรงเรียน
ชั้นอนุบาลป.1-3 ไปถวายเทียนที่วัดใกล้ๆคือวัดศรีดอนไชย ส่วนประถมปีที่4-6 นำเทียนไปถวายที่วัดลอยเคราะห์
ระดับชั้นมัธยมนำเทียนไปถวายที่วัดไชยมงคล แต่ละขบวนก็มีการแห่นำตามพิธีคนทางเหนือก็จะมีต้นเทียนและเสียงฆ้องเสียงกลอง
เราได้ไปถวายเทียนที่วัดลอยเคราะห์กับนักเรียนนับเป็นโอกาสดีนะอยากไปวัดนี้หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ไปซักที
ขณะที่เดินไปวัดลอยเคราะห์ก็ผ่านชุมชนลอยเคราะห์ ได้เห็นบ้านนักเรียน บางคนยังอยู่ในสภาพชุมชนแออัด บ้านสภาพไม่ค่อยดี
สภาพแวดล้อมใกล้แหล่งน้ำเสีย เห็นใจนักเรียนเหมือนกันนะที่ต้องทนอยู่ในสภาพแบบนี้
แต่อีกมุมก็มองเห็นว่านักเรียนก็เก่งเหมือนกันที่อยู่ในสภาพแบบนี้จนถึงทุกวันนี้ได้
พอเดินทางถึงวัดก็ถ่ายรูปกล่าวคำถวายเทียน จากนั้นพระก็ให้พรแต่วัดนี้แปลกที่ให้โอวาทเกี่ยวกับตัวนักเรียน
คือกล่าวเกี่ยวกับความรับผิดชอบและหน้าที่ของนักเรียน พอเสร็จก็เยี่ยมชมวัด
ถ่ายรูปจากนั้นก็ดูแลนักเรียนเดินกลับโรงเรียนอย่างปลอดภัยและใช้เสียงค่อนข้างมากวันนี้ไม่ได้สอนเลย แต่ก็คุ้มค่าที่ได้ทำกิจกรรม"กลองเครื่องแห่'"ใกล้จะถึงวัดแล้ว""ต้นเทียนที่ตกแต่งพร้อมจะนำไปถวาย"

"ถวายเทียนเรียบร้อยแล้ว"บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร ฟองจันทร์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)