ครูพี่เลี้ยงเอาอยู่ (1 กันยายน 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 73

เหมือนว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการนิเทศ เมื่อวานก็ถูกนิเทศจากอาจารย์ วันนี้ก็ยังเป็นการนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์ โดยครูพี่เลี้ยงเป็นผู้นิเทศ ซึ่งตรงกับชั่วโมงวิทยาศาสตร์ของห้อง ป.4/2 ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ดำเนินไปตามแผนการสอนที่เราวางไว้แต่สิ่งที่ทำให้แปลกใจสำหรับนักเรียนห้องนี้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ คือ นักเรียนเรียบร้อยเกินกว่าปกติ อาจเป็นเพราะวันนี้ห้องเรียนจะมีครูปรียานุช ซึ่งเป็นคุณครูที่นักเรียนทุกคนต่างเกรงกลัว และการที่ครูพี่เลี้ยงมานิเทศเราก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะหากเราสอนผิดพลาดอะไรไป ท่านจะคอยเสริมความรู้ให้กับทั้งเราและนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าครูท่านใส่ใจทุกรายละเอียดของการสอนของเรา ครูพี่เลี้ยงไม่ได้ทำให้รู้สึกเกร็งและกลัวแต่ทำให้รู้สึกดีเวลาที่เราได้สอนหรือทำกิจกรรมให้กับนักเรียน

55151001

55151001

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ดำเนินตามแผนการสอนที่วางไว้ โดยครูพี่เลี้ยงนั่งสังเกตการณ์สอนของเราอยู่หลังห้องและจะเสริมในบางเรื่องที่เราอธิบายกับนักเรียนและไม่ชัดเจน นักเรียนก็ตั้งใจทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

55151001

จับกลุ่มโดยการต่อภาพจิ๊กซอว์ กว่าจะเจอกลุ่มต้องใช้เวลาหาตั้งนาน

55151001

55151001

55151001

บรรยากาศการทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน ทุกคนต่างให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)