ติดตามสถาณการณ์โรคใบไหม้ในข้าว

วันที่ 1 กันยายน 2559 ผู้เขียนได้ออกติดตามสถานการณ์โรคใบไหม้ในแปลงนาของเกษตรกรบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง นับว่าเป็นครั้งแรกของผู้เขียน เพราะผู้เขียนเองเพิ่งได้มาทำงานที่กลุ่มอารักขาพืชเพียง 1 เดือน จากการสำรวจพบว่าสถานการณ์โรคใบไหม้ในข้าวกำลังระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปาง ฉะนั้นเกษตรกรทุกคนจำเป็นต้องรีบหาทางป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ก่อนอื่นผุ้เขียนขออธิบายเกี่ยวกับโรคใบไหม้ข้าวสักเล็กน้อยดังนี้โรคใบไหม้ข้าว เกิดจากเชื้อรา Pyricularia Oryzae. มีลักษณะอาการแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา ตรงกลางแผลมีสีเทา ขอบสีน้ำตาลเหลืองคล้ายโดนน้ำร้อนลวก ถ้าอยู่ในระยะออกรวงจะทำให้เมล็ดลีบ เปราะหักง่าย พบมากในข้าวพันธุ์ไวต่อแสงในเกือบทุกภาคของประเทศไทย และในพื้นที่ที่มีการปลูกต้นข้าวอย่างหนาแน่นและใส่ปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนที่สูงมากเกินไป

สำหรับการป้องกันกำจัดมีหลายวิธี ได้แก่

1.ก่อนปลูก

ให้ใช้พันธุ์ต้านทานเช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 ชัยนาท 1 ปราจีนบุรี 1 สุรินทร์ 1 เป็นต้น และควรมีการคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาซูกาไมซิน ไตรโซคลาโซล คาร์เบนดาซิม ฯลฯ ไม่ควรปลูกหนาแน่นมากเกินไปโดยใช้เมล็ดพันธ์อันตรา 15-20 กก./ไร่ และไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่สูงกว่า 50 กก./ไร่ เพราะจำทำให้เชื้อยิ่งระบาดรุนแรงมากขึ้น

2.หลังปลูก

หากพบการระบาดที่ยังไม่มากนักให้ใช้สารชีวภัณฑ์คือ ไตรโครเดอร์มาผสมน้ำแล้วฉีดพ่นแต่ถ้าเกิดการระบาดมากควรฉีดพ่น ด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อรา เช่น คาซูกาไมซิน เป็นต้น

ที่มา : กรมการข้าว


ผู้เขียนค่อนข้างตื่นเต้นแต่ก็พยายามที่จะเรียนรู้ประสบการณ์จากหัวหน้ากลุ่ม และได้ความรู้มากมาย เช่น ความรู้เรื่องโรคใบไหม้ การวินิจฉัยโรคและแมลง รวมถึงการได้เป็นวิทยากรกระบวนการแนะนำการป้องกันกำจัดให้แก่เกษตรกร ทำให้รู้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจด้านการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชค่อนข้างมาก ดังนั้นเราจำเป็นต้องหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสมดุลและยังยืนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Agriculture for the worldความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-ตามมออกพื้นที่ด้วยครับ

-ฝากความระลึกถึงท่านเขียวมรกต(หน สายัณห์ ปิกวงศ์)ด้วยนะครับ..