ข้อมูล

มีบ่อยครั้งที่เรามีการตัดสินผิดพลาด โดยไม่ได้คาดคิดมากก่อน ทำให้ต้องเสียเวลา เสียงพลังงาน และเกิดความเสี่ยง

โดยไม่จำเป็น

"...รีบวิ่งหน่อย เดี่ยวรถมาแล้ว.." ภรรยาเร่ง ต่างคนต่างวิ่งเพื่อให้ทันรถ

เราทั้งสองวิ่งจนเหนื่อยหอบ พอมาถึงป้ายรถเมล์ โอ้...พระเจ้า ไม่ใช่คันที่เราต้องการ เป็นคนละคัน แต่สีรถเหมือนกัน

"...น่าจะมองให้ดีน่ะ วิ่งจนหอบเลย ดีไม่ดีเดี่ยวโดยรถชนเข้าให้.." เราบ่นด้วยความไม่พอใจ

"..ก็นึกว่า เป็นรถคันที่เราจะไปไง.." ภรรยาตอบมาด้วยความเหนื่อยหอบ

เหตุการณ์ดังกล่าว จะบ่อยครั้ง ยามที่เราทั้งสองเดินทางไปด้วยกัน

การตัดสินใจ หากเราขาดข้อมูลที่แท้จริงและชัดเจนแล้ว เป็นเหตุให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้เสมอ

ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีส่วนสำคัญในการที่เราจะนำมาใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

ข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่เที่ยงตรง และการตัดสินใจจะถูกต้องแม่นย่ำ ต้องเกิดจากข้อมูลที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน

ปัจจุบัน ไม่ว่าหน่วยงานใหญ่ หรือ เล้ก จึงมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรไว้ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่อง คน เงิน วัสดุอุปกรณ์

สถิติต่าง ๆ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบสารสนเทศ เอาไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลครบถ้วนทุกประการ แต่ก็ยังมีผู้บริหารบางท่าน มีการตัดสินใจด้วย...สามัญสำนึกอยู่ดี..

จึงเป็นเรื่องน่าคิดว่า...มีข้อมูลไว้เพื่ออะไร !!!!บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิต กับ งานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เอ้อนะ..มีไว้ทำไม..(บางทีมันอาจจะเยอะเกิ้น)..