ปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน


ระบบสหกรณ์ นั้น ไม่เพียงแต่ออมทรัพย์หรือกู้เงิน หรือบางสหกรณ์ได้ริเริ่มพัฒนาสวัสดิการชุมชน

ปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

นพ. ชูชัย ศุภวงศ์ สมาชิก สปท. ส่งอีเมล์มาดังข้างล่าง ผมเห็นว่ามีประโยชน์มาก จึงนำมาเผยแพร่ต่อ

“ขออนุญาตใช้พื้นที่โพสต์ข้อความขนาดยาวดังนี้ครับ

อภิปรายเรื่องปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน เสนอต่อ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

โดย นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ สมาชิกสปท. หมายเลข ๔๐

"...ในวันนี้สภากำลังพิจารณาเรื่องการปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตเนี่ยน อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์สมชัย ฤชุพันธุ์ ได้เสนอการปฏิรูปเป็นแพคเก็จ เป็นชุด ๕ เรื่องด้วยกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ดังนี้

๑.การปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญา ให้เป็นธรรม

๒.การปฏิรูปจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน

๓.การปฏิรูปจัดตั้งธนาคารที่ดิน

๔.การปฏิรูประบบประกันความเสียหายพืชผล ของเกษตกร

๕.การปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ดังนั้นจำเป็นต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน พิจารณาเชื่อมโยงกันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ฐานล่าง..."

"...คำชี้แจงของท่านอาจารย์ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล ท่านสปท.ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ล้วนเป็นจุดคานงัด เพราะเป็นข้อเสนอเชิงระบบ เชิงโครงสร้าง คือเสนอให้มีกลไกอิสระคือ สำนักงานกำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นองค์กรอิสระเพื่อกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะขึ้นต่อกระทรวงการคลัง สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูเรื่องนโยบาย เป็นหลักการที่ถูกต้อง อีกทั้งได้กำหนดเกณฑ์ผู้บริหารสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ..."

"... การนำเสนอของท่านประธาน กมธ.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ ทำให้เห็นพัฒนาการ แนวคิด ของการถือกำเนิดและดำรงอยู่ในทางสากล ในบริบทของยุโรปสมัยนั้น อาจเป็นเพราะกระแสปฏิวัติตามแนวคิดลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มาแรง ระบบสหกรณ์เป็นทางเลือกหนึ่ง ในสถานการณ์ปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ที่ระบบทุนที่ไม่สัมมา หรือนักวิชาการบางกลุ่มเรียกว่าทุนสามานย์สุดขั้วไปอีกทางหนึ่ง นำโลกสู่ความรุนแรงและสร้างความเหลื่อมล้ำ ระบบสหกรณ์จึงอาจเป็นทางออกและยังคงบทบาทที่สำคัญเช่นที่ผ่านมา.."

"... การเกิดวิกฤตของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ด้านหนึ่งเป็นวิกฤต แต่อีกด้านหนึ่ง เป็นโอกาส ดังปรากฎในตัวอักษรจีน ทำให้เกิดการปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน.."

"..ระบบสหกรณ์ นั้น ไม่เพียงแต่ออมทรัพย์หรือกู้เงิน หรือบางสหกรณ์ได้ริเริ่มพัฒนาสวัสดิการชุมชน

แต่ระบบสหกรณ์ เป็นระบบที่มีคุณค่าต่อชุมชนสังคม อย่างน้อย ๕ ประการด้วยกัน คือ ๑. เป็นระบบประชาธิปไตยที่แท้จริง เพราะหนึ่งเสียง หนึ่งโหวต ไม่ใช่หนึ่งหุ้นหนึ่งโหวต ที่ใครมีเงินมากมีสิทธิมีเสียงมากที่สุด เช่น พรรคการเมือง ทำให้เกิดธนกิจการเมือง ๒. เป็นประชาธิปไตยฐานล่าง ประชาธิปไตยท้องถิ่น สหกรณ์ฯมีสมาชิกประมาณ ๔ ล้านคน หากนับรวมกับสมาชิกกองทุนออมทรัพย์ระดับหมู่บ้านหลายหมื่นแห่ง จะมีสมาชิกรวมกัน ๑๘ ถึง ๒๐ล้านคนทั่วประเทศ หากประชาธิปไตยฐานล่างมั่นคง ประชาธิปไตยของประเทศจะมั่นคง ๓. เป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ความไม่เป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ของโลก โดยเฉพาะประเทศที่เป็นแม่แบบประชาธิปไตยอย่างอเมริกาหรืออังกฤษ เพราะมีความเหลื่อมล้ำสูงมาก เช่นเดียวกับไทยที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในอาเซียน ระบบสหกรณ์สร้างปชต.ทางเศรษฐกิจ ๔. เกิดระบบสวัสดิการชุมชน ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ระบบสหกรณ์จะมีส่วนที่สำคัญในการรองรับ ๕. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สังคมเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง จะสามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆได้ รวมทั้งระบบสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน จากรายงาน World Happiness Report ที่เพิ่งออกมา( ๘ สิงหาคม๕๙) โดย UN Sustainable Development Solution Network ระบุว่า ความสัมพันธ์ด้านสังคมคือปัจจัยที่ส่งผลถึงความสุขมากที่สุด เดนมาร์คเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุด ไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๓ หากคนไทยร่วมกันสร้างสังคมชุมชนให้เข้มแข็ง ไทยน่าจะอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศที่มีความสุขที่สุด.."

วิจารณ์ พานิช

๓๐ ส.ค. ๕๙

หมายเลขบันทึก: 613157เขียนเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 05:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 สิงหาคม 2016 05:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี