วันที่ 72 เด็กกิจกรรม (30 สิงหาคม 2559)

วันนี้การเรียนการสอน การทำงานในโรงเรียนก็เป็นไปเหมือนวันเดิม ๆ วิชาสังคมวันนี้ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้ความหมาย และประเภทของภูมิปัญญา และมีนักเรียนอยู่หลายคนมากที่เป็น "เด็กกิจกรรม"

"เด็กกิจกรรม" ถือเป็นคำที่ ได้ยินแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดี และไม่ดีไปด้วยใช่ไหมค่ะ เพราะเด็กกิจกรรมจะชอบทำกิจกรรม หลาย ๆ อย่างในโรงเรียน พอกิจกรรมหนึ่งเสร็จไป ก็จะมีอีกกิจกรรมขึ้นมา และทำต่อไปอีก หลาย ๆ กิจกรรม

การที่เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมอื่น ๆ เป็นสิ่งที่ดีนะคะ ช่วยพัฒนาทักษะการเข้าสังคม ความกล้าแสดงออก และพัฒนาความสามารถพิเศษของเด็ก แต่นักเรียนที่เป็นเด็กกิจกรรมก็ไม่ได้เรียน ไม่ได้เข้าเรียนเหมือนเพื่อน ๆ คนอื่น

ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ดาวจะสอน คาบที่ 1 และ คาบที่ 4 ซึ่งคาบแรกนักเรียนที่เป็นเด็กกิจกรรม จะไม่ได้มาเรียน จะไปทำกิจกรรมต่าง ๆ แรก ๆ ก็ไปแค่คาบแรก พอมาเดียวนี้ บางกิจกรรมไปทั้งวันยังมีเลยค่ะ กิจกรรมก็เช่น ฟ้อนรำ(อันนี้บ่อยมาก เพราะมีแขกมาอยู่ตลอด) คอมพิวเตอร์ ทำจรวด แข่งหุ่นยนต์ และอื่น ๆ อีกค่ะ ที่ไม่แน่ใจว่าชื่อการแข่งอะไร

เด็ก ๆ เหล่านี้ เป็นเด็กกิจกรรมที่ ถือว่า ตั้งใจเรียน และเรียนดีอยู่ก็เยอะ แต่คนที่ไม่ได้เรียนดี แล้วเป็นเด็กกิจกรรมก็มีไม่น้อยค่ะ

ดาวรู้สึกสงสารเด็ก ๆ ที่ไปทำกิจกรรมแต่ไม่ได้เรียน เพราะบางเรื่องนักเรียนต้องให้ครูช่วยชี้แนะ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ยิ่งเป็นการแสดงวิธีทำ และความสมเหตุสมผล นักเรียนหลายคนที่เรียนยังทำไม่ได้ แล้วนักเรียนที่ไม่ได้เรียนก็ทำไม่ได้จริง ๆ

มีครั้งหนึ่งที่ดาวสอน โจทย์ปัญหา การวิเคราห์โจทย์ปัญหา นักเรียนที่เป็นเด็กกิจกรรม ก็มีความรับผิดชอบทำงานส่ง แต่งานที่ทำมา คือการแสดงวิธีทำจากโจทย์ปัญหาแทน เรียกว่าเขาไม่ได้ทำผิดนะคะ แต่ทำไม่ตรงตามคำสั่ง ก็ต้องให้ไปแก้ไขกันใหม่

ท่านผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ และคุณครู หลาย ๆ ท่านก็คงต้องเลือกแล้วหละค่ะ ว่าจะเลือกประสบการณ์ หรือความรู้ ^^

ดาวพลัดถิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวภัณฑิรา ศรีใจ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)