Flipped classroom 100% @ClassStart.org ตอนที่ 3 สร้างทัศนคติที่ดี

วันนี้เรียนเข้าใจง่ายมากครับ อาจจะเป็นเพราะเนื้อหาพื้นฐาน ช่วงเวลาเรียนมีความตึงเครียดนิดหน่อย แต่ผมชอบครับ ได้วิชาเรียนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงหรืองานจริงในอนาคตได้ ผมชอบครับ

ช่วงนี้ดิฉันได้ยินมาบ่อยครั้งถึงเรื่องโปรแกรมเมอร์ที่จบออกมาตกงานกันมากมายค่ะ แต่ขณะเดียวกันสถานประกอบการกลับมีตำแหน่งงานด้านนี้ว่างเยอะค่ะ

สัญญานนี้บ่งบอกถึง demand และ supply ที่ไม่ตรงกันในด้านคุณภาพค่ะ ซึ่งทำให้ดิฉันมองเห็นได้ชัดขึ้นค่ะว่า การผลิตโปรแกรมเมอร์ในสถานศึกษาของไทยน่าจะมีปัญหานะคะ

เทอมนี้ดิฉันรับหน้าที่สอนวิชา Computer programming เป็นครั้งแรกโดยใช้ภาษาโปรแกรมมิงค์ Python เป็นเครื่องมือค่ะ อาจารย์ธวัชชัยทำเนื้อหาเป็นคลิปวิดีโอไว้ทั้งหมดค่ะ ส่วนดิฉันทำหน้าที่จัดการการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในห้องเรียนวิชานี้ค่ะ

ดิฉันจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยมีการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งประมาณนี้ค่ะ quiz > summarize topics > exercises > reflection

active learning จะช่วยทำให้ผู้เรียนสนุกและได้ความรู้มากกว่าการบรรยายค่ะ และการเรียนรู้ที่สนุกสนาน FUN FUN FUN จะช่วยสร้างความเข้าใจในเนื้อหาความรู้และนำสู่ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงได้ค่ะ

นอกจากนี้ดิฉันค้นพบว่า active learning ช่วยปรับหรือสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชา programming นักศึกษาจะรู้สึกสนุกและอยากเขียนโปรแกรมแทนที่จะกลัวหรือต่อต้านการเขียนโปรแกรมอย่างที่เป็นกันอยู่มากมายในความคิดของนักศึกษาในสาขาเหล่านี้ค่ะ

บอกตามตรงดิฉันยังมองไปถึงว่า active learning จะช่วยทำให้ transformative learning การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทั้งความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมเลยทีเดียว

วันนี้ดิฉันเปิดการเรียนด้วยการทำความรู้จักผู้เรียนซึ่งจริงๆ แล้วควรทำตั้งแต่ครั้งแรกๆ แต่พอดีติดเรื่องการงดการสอนไปสองครั้ง ดิฉันให้ผู้เรียนแนะนำตัวและบอกขื่อเล่น อยากจะให้บอกอาชีพในฝันด้วยแต่เวลาไม่เพียงพอค่ะเนื่องจากนักศึกษามีถึง 70 คนทีเดียว

และวันนี้ดิฉันรู้สึกประทับใจเพราะนักศึกษาเกินกว่าครึ่งห้องสามารถเข้าใจภาษา Python พื้นฐานได้ตามที่สอนไป 3 ชั่วโมงที่แล้ว และนักศึกษาบางคนเริ่มเขียน function ได้แล้วแม้ยังไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งนักศึกษาหลายคนเร่ิมใช้ตัวแปร (variables) ในสมการที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะ

ส่วนปัญหาครั้งนี้มี 4 เรื่องค่ะ หนึ่งคือผู้เรียนไม่เข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ จึงทำให้ต้องใช้ Google Translate ในการทำ quiz ซึ่งดิฉันคงต้องหาวิธีการแก้ปัญหาต่อไปค่ะ

สองคือผู้เรียนดูคลิปวีดีโอมาก่อนเรียนแล้ว แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้เองในชั้นเรียน ดิฉันควรแนะนำวิธีการดูคลิปและทำตามไปด้วยให้ดีกว่านี้ค่ะ

สามคือมีปัญหาระบบคือไม่สามารถเปลี่ยนตัวแทนกลุ่มถาวรได้ ถ้าหากเคยมีการส่งแบบฝึกหัดแล้ว จึงทำให้ต้องเลื่อนกำหนดส่งงานออกไปอีก 2 วัน

สุดท้ายคือวันนี้ดิฉันยังควบคุมเวลาได้ไม่ดี จึงไม่สามารถให้นักศึกษา reflect สิ่งที่เรียนได้ทันก่อนปิดคาบเรียนค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Flipped Classroom :: ห้องเรียนกลับทางความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีปัญหาด้านความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษด้วยหรือครับนี่

เหมือนกันเลยครับ อ.จัน ;)...