​ระบบการศึกษาเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดงานตลาดนัดวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเชิญผมไปพูดเรื่อง ระบบการศึกษาเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่ download ppt first part, download ppt last part

วิจารณ์ พานิช

๒๕ ก.ค. ๕๙บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)