ฝัน

konloas
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เวิ้งว้าง

เวิ้ง
ดึกดื่นคืนไหน อยู่ได้ด้วยรัก ฝันตื่นชื่นนัก มีรักชุ่มใจ มิย่อมิท้อ รักก่อต่อใหม่ คิดถึงคราใด ชุ่มใจมิคลาย คืนนี้เช่นเก่า รักเราเก่าใหม่ คิดถึงชื่นใจ ช่วยให้ชีพยืน มิขืนมิขัด มิปัดมิป้อง ซ้ำช่วยประครอง รักปองต่อใจ คินนี้รักเรามิเบามิคลาย ยังสืบต่อได้ ด้วยใจรับเอา รักเอยคือฝัน ช่วยยันยืนเรา รักคือฝันเบา ช่วยเราชื่นบาน คืนหลับคืนตื่นฝันชื่นสมาน เพราะรักยืนนาน เป็นฝันรักเรา.....

เวิ้งว้างว่างเว้นวันหวาน ยืนยาวยากเย็นเหมือนวาน วันหวานเปลี่ยนกาลผ่านใจ เหมือนเมื่อวันก่อนที่เก่าใจเขาไกลเราเหมือนใหม่วันหวานวันวานผ่านไปแต่ใจยังใกล้เพิ่งผ่านวันฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน “NAPINMODEL SERIES 10 VERSION”ความเห็น (0)